Solenoid Valve

Solenoid Valve หรือ โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์ว ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด และควบคุมทิศทางการไหลของ แก๊ส ของเหลว  โดยอาศัยการควบคุมจากแม่เหล็กไฟฟ้า  โซลินอยด์วาล์ว ใช้งานได้หลายประเภท เช่น วาล์วน้ำ วาล์วแก๊ส วาล์วลม วาล์วไฮดรอลิก เป็นต้น  ภายในโซลินอยด์วาล์วมี ยางไดอะแฟรมที่ใช้กับโซลินอยด์วาล์ว เป็นองค์ประกอบ มีลักษณะเป็น Diaphragm Sheet  รูปร่าง และขนาด ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วแต่ละประเภท

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 086-307-7319 / LINE @ptiline


จำหน่ายอะไหล่ ยางไดอะแฟรมสำหรับโซลินอยด์วาล์ว

ไดอะแฟรมโซลินอยด์วาล์ว