MOLDED RUBBER DIAPHRAGM

DUphragm จำหน่ายและรับผลิตยางไดอะแฟรม ( Molded Rubber Diaphragm) ทั้งยางไดอะแฟรมปั๊ม , ยางไดอะแฟรมวาล์ว , ยางไดอะแฟรมติดเหล็ก  หลากหลายการใช้งาน ทั้งประกอบผลิตเครื่องจักร และซ่อมบำรุง ทดแทนการนำเข้า  ปัจจุบันเราผลิตยางไดอะแฟรมตามตัวอย่างการใช้งานหลากหลายแบบ เช่น ยางไดอะแฟรมปั๊ม สำหรับ Air Compressor , ยางไดอะแฟรมปั๊มสารเคมี , ยางไดอะแฟรมทนแรงดัน , ยางไดอะแฟรมวาล์ว เป็นต้น


MOLDED RUBBER DIAPHRAGM