แผ่นยางไดอะแฟรมเสริมแรง

แผ่นยางไดอะแฟรมเสริมแรง Diaphragm Rubber Sheet- Fabric Reinforced  เป็นแผ่นยางเสริมแรง  (  Nylon Polyester  Nomex เป็นต้น ) เพื่อให้สามารถทนแรงดัน หรือสามารถรับแรงได้มากกว่าแผ่นยางธรรมดา การเสริมแรงนั้นก็สามารถเสริมแรงได้ 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น….. เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่ลักษณะการนำไปใช้งาน แรงดันการใช้งานนั้นๆ  พร้อมด้วยการเลือกวัตถุดิบยางเพื่อให้เหมาะและทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น แผ่นยางทนแรงดันก็าซ LPG / NGV , Big Press Diaphragm , แผ่นยางไดอะแฟรมทนแรงดันและน้ำมัน , แผ่นยางไดอะแฟรมโซลินอยส์วาล์ว , แผ่นยางไดอะแฟรมทนสารเคมี เป็นต้น

แผ่นยางไดอะแฟรม แผ่นยางเสริมแรงแผ่นยางไดอะแฟรม แผ่นยางเสริมแรง

ท่านสามรถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Tel: 0 2408 2583-4 / 09 8289 8676  LINE @ptirubber

Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com

Technical Engineer : Tel: 08 6307 7319

https://duphragm.com