ยางไดอะแฟรมวาล์ ( Rubber Diaphragm Valves) มีกี่ประเภท

 

ยางไดอะแฟรมวาล์วยางไดอะแฟรมวาล์ ( Rubber Diaphragm Valves)
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
  • Weir Type
  • Straight-through Type

Rubber Diaphragm Valves : Weir Type
 วาล์วแบบ Weir Type  คือ บ่าของวาล์วมีลักษณะยกสูงขึ้นเป็นสันคล้าย สันเขื่อน อัตราการไหลของของเหลวและความหนืดต่ำ   ไม่มีสารแขวนลอย หรือของแข็งผสม  ความดันภายในวาล์วไม่สูงนัก
ยางไดอะแฟรมวาวล์แบบ Weir Type   เป็นไดอะแฟรมที่มีลักษณะขึ้นรูปเป็นทรงระฆังคว่ำ ความสูงไม่มากนัก รูปร่างเป็นเหลี่ยม หรือกลม ขึ้นอยู่กับหน้าตัดของวาล์วของแต่ละประเภทการใช้งาน ทั้งนี้อาจมีการเสริมแกนโลหะหรือเคลือบด้วย PTFE.

Rubber Diaphragm Valves : Straight-Through Type 
วาล์วแบบ Straight-Through Type เป็นวาล์วที่มีอัตราการไหลของของเหลวและความหนืด รวมถึงความดันภายในวาล์วจะสูงมากกว่าแบบ Weir Type  มีสารแขวนลอย หรือของแข็งผสมได้
ยางไดอะแฟรมวาวล์แบบ Straight-Through Type  มีลักษณะคล้ายกรวย ความสูงต่างกันตาม Chamber ของวาล์ว

โรงงานผลิตยางไดอะแฟรมวาล์ว

BY  : PRODUCT ENGINEER – DuPhragm

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางไดอะแฟรมวาล์วได้ที่ Tel : 086-307-7319