ยางไดอะแฟรมปั๊มคือ

ยางไดอะแฟรมปั๊มคือ ยางไดอะแฟรมที่เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ใน Diaphragm Pump ซึ่งมีลักษณะการทำงานแบบ ดูด-อัดของเหลว เป็นสโตรก  เช่น น้ำมันที่มีความหนืด ,  น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำ  , ตัวทำละลาย กรด-ด่าง , ของเหลวที่มีสารแขวนลอยหรือของแข็งปนอยู่มาก เป็นต้น  เนื่องจาก ยางไดอะแฟรมปั๊ม ( Rubber Diaphragm Pump) มี ลักษณะการทำงานแบบ ดูด-อัดของเหลว เป็นสโตรก ทำให้ยางไดอะแฟรมป๊มจำเป็นต้องมีคุณสมบัติยืดหยุ่น  ทนความดันและ สารเคมีได้ดี  More.